Råd og utval 2015-2019

 

FORMANNSKAPET:

Henrik Halleland (Krf) - ordførar

Odd Bleie (Sp) - varaordførar

Ingvild Sevheim Steen (Krf)

Lars Rørtveit (Sp)

Jon Olav Runestad (Ap)

Gro Skartveit (uavhengig)

Ole Klingsheim (V)

Nils Petter Flesjå (H)

Jan Terje Vignes (H)

Vara for Krf (Halleland/Steen): 1) Heidi Bø Sangedal, 2) Olav Halsne, 3) Arne Madland, 4) Reidunn Østhus.

Vara for Sp (Bleie/Rørtveit): 1) Kai Petter Flesjå, 3) Birger W. Hetland.

Vara for Ap (Runestad): 1) Ottar Sandanger.

Vara for Venstre/uavhengig (Skartveit/Klingsheim): 1) Heidi Skifjell, 2) Eline Wolden Bersagel

Vara for Høgre (N.P.Flesjå/Vignes): 1)Trygve Hetland, 2) Arnt Ove Rødne.

 

KONTROLLUTVALET:

Jorunn Strand Vestbø (Sp) - utvalsleiar

Kjell Augestad - nestleiar

Else Norheim (V)

Vara: 1) Arne Linndal.

 

FORVALTNINGSSTYRET:

Olav Halsne (Krf) - utvalsleiar

Kai Petter Flesjå (Sp) - nestleiar

Inger Auestad Havn (Ap)

Birger W. Hetland (Sp)

Reidunn Østhus (Krf)

Arnt Ove Rødne (H)

Bodil Nesvik (H)

Eline Wolden Bersagel (V)

Harald Lunde (V)

Vara for Krf+Sp+Ap: 1) Arne Madland (Krf), 2) Eli Lindanger (Sp), 3) Jon Olav Runestad (Ap), 4) Ronny Kavli (Sp).

Vara for V+H: 1) Trygve Hetland (H), 2) Rasmus Hidle (V), 3) Ole Klingsheim (V), 4) Berit Hopland (H), 5) Sveinung Handeland (V), 6) Oddvar Vignes (H).

 

FORHANDLINGSUTVALET:

Henrik Halleland (Krf) - leiar

Odd Bleie (Sp) - nestleiar

Gro Skartveit (uavhengig)

Vara for H+V: Jan Terje Vignes (H) 2)

Vara for Krf + Sp + Ap: Ingvild Sevheim Steen (Krf)

 

KLAGENEMND:

Frode Selvaag (H) - leiar, Jon Olav Runestad (Ap) - nestleiar, Eline Wolden Bersagel (V), Ingvild Sevheim Steen (Krf), Lars Rørtveit (Sp).

Vara for Krf+Sp+Ap: 1) Odd Bleie (Sp), 2) Arne Madland (Krf), 3) Inger Auestad Havn (Ap).

Vara: 1) Heidi Skifjell (uavhengig), Berit Hopland (H).

 

ELDRERÅDET:

Reimund Flesjå (Finnøy), Astrid Runestad (Fogn), Berit Bjerga (Halsnøy), Anders Rødne (Sjernarøyane), Reidar Åsbø (Ombo), Marit Reiestad (Talgje), Ottar Sandanger (Ap, for kommunestyret).

Rådet vel sjølv leiar og nestleiar.

Alle har personlege vara. Vara for Sandanger: Gro Skartveit (uavhengig).

 

RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA:

Gro Skartveit (uavhengig), Tomas Nesheim, Malvin Sandanger

Rådet vel sjølv leiar og nestleiar. 

Vara: Sveinung Handeland (V)

Ansvarleg Karin Dokken Austvik. Sist endra 07.02.2018
 
Login for redigering