topleft topright
 

Møteplan 2. kvartal 2019

 
 
Du ser her ei liste over alle møta det er sendt innkalling til, ordna etter utval og vekenummer. Merk at det kan vere møte som er planlagde, utan at det er sendt innkalling. I slike høve er det ikkje sikkert møtet viser på møteplanen. Ved å klikke på eit vekenummer, får du ei liste over alle møta i den veka, og ved å klikke på eit møte får du meir informasjon om møtet.
 
bottomleft bottomright
Vis alle utval
Møteplan 2. kvartal 2019
Utval14151617181920212223242526
Administrasjonsutvalet                       x  
Eldrerådet               x          
Formannskapet   x           x          
Forvaltningsstyret   x           x     x    
Kommunestyret           x           x  
Overskattetakstnemnd for Eigedomsskatt                       x  
Råd for funksjonshemma               x          
Sjukeheimsfondstyre og Johannes Hidle-fondet           x              
Takstnemnd for eigedomsskatt               x          
Ungdomsråd               x          
teiknforklaring
 x Utvalet har eit møte denne veka. Du kan klikke på ruta for å få meir informasjon om møtet.
 y Utvalet har fleire møte i denne. Ved å klikke på ruta, kan du velje kva for eit møte du vil sjå fleire opplysingar om.
 
 
Login for redigering