Kontrollutvalet

Medlemmer i kontrollutvalet 2015-2019:

Jorunn Strand Vestbø, leiar

Kjell Augestad, nestleiar

Else Norheim, medlem

Arne Linndal, 1. vara

Sigurd Risa, 2. vara

Audhild Ferstad, 3. vara

                   

                                 Møtekalender 2017

  • 25.04.2017  -  
  • 06.06.2017  -  
  • 05.09.2017  -  
  • 14.11.2017  -  
Ansvarleg Helene M. Ohm. Sist endra 07.02.2017
 
Login for redigering