Kontrollutvalet

Medlemmer i kontrollutvalet 2015-2019:

Jorunn Strand Vestbø, leiar

Kjell Augestad, nestleiar

Else Norheim, medlem

Arne Linndal, 1. vara

Sigurd Risa, 2. vara

Eli Nes, 3. vara

Møtekalender 2018

  • 17.04.2018
  • 05.06.2018  
  • 04.09.2018  
  • 06.11.2018  

Kontrollutvalget sine saker er tilgjengelege her.

 

Lenke til kontrollutvalet sine nettsider

Ansvarleg Karin Dokken Austvik. Sist endra 17.01.2018
 
Login for redigering