Kontrollutvalet

Medlemmer i kontrollutvalet 2015-2019:

Jorunn Strand Vestbø, leiar

Kjell Augestad, nestleiar

Else Norheim, medlem

Arne Linndal, 1. vara

Sigurd Risa, 2. vara

Eli Nes, 3. vara

                   

                                 Møtekalender 2017

Ansvarleg Helene M. Ohm. Sist endra 21.11.2017
 
Login for redigering