Finnøy kommunestyre 2015-2019

Finnøy kommunestyre 2015-2019 (Thor Espeland) - Klikk for stort bilete Thor Espeland

Kommunestyret er kommunen sitt øvste organ, og består av 21 medlemmer. Kommunestyret har det totale ansvaret for den samla verksemda i kommunen, sånn det går fram av kommunelova.

 

Kommunestyret vert vald av røysteføre innbyggjarar i kommune. Valet gjeld for fire år. Sitjande kommunestyre vart vald 14. september 2015.

 

Parti som har medlemmer i kommunestyret p.t. er: Kristeleg folkeparti (6 medlem), Senterpartiet (4 medlem), Arbeidarpartiet (2 medlem), Venstre (5 medlem) og Høgre (4 medlem).

 

Kommunestyret treff vedtak på vegne av kommune viss ikkje anna er bestem i lov eller delegasjonsvedtak. Utanom dei oppgåver som er lagt til kommunen gjennom lovverk, kan kommunestyret ta opp andre oppgåver etter eige ynskje, viss dei ikkje er i strid med lovar og reglar.

 

Saker som vert handsama av kommunestyret er: budsjett, reguleringsplanar, overordna planar m.m.

 

Kommunestyret har 5-6 møter i året. Formannskapet har faste møtetider på onsdager kl. 16.30 i biblioteksalen på Finnøy folkebibliotek.
Tidspunkt for møter, sakskart, protokoller finner du her.

 

Namn på medlem og varamedlem i kommunestyret for perioden 2015-2019 finn du her.

 

Nils Petter Flesjå (H) vart ved valet 14. september 2015 valt som kommunestyremedlem, men han gjekk 01.01.2016 inn i stillinga som kommunalsjef oppvekst i Finnøy kommune. På same tidspunkt fråtredde han alle sine verv som politikar i kommunen. Frode Selvaag (H) vart frå 01.01.2016 fast medlem av kommunestyret. 

Sist endra 07.02.2018
 
Login for redigering