Opningstider ved Finnøy folkebibliotek:

Biblioteket er opent følgjande dagar:

 

Måndag kl 09-14.00

Tysdag og torsdag kl 10-18.00

 

Innlevering utanom opnignstid kan skje via innleveringsluka vår.

 

Følg gjerne biblioteket: www.ryfylkebiblioteket.no og Facebook.

Publisert av Marie Urdal. Sist endra 07.09.2017
 
Login for redigering