Budsjett og økonomiplan

Kommunelova pålegg kommunane å utarbeida eit fireårig økonomiplan, som skal gje ein realistisk oversikt over sannsynlege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden. Økonomiplanen skal rullerast kvart år og er bindande for fyrste år i planperioden. Fyrste året i økonomiplanen er då budsjettet for komande år.

I feltet til høgre er det lenka til budsjett og økonomiplan.

Publisert av Karin Dokken Austvik. Sist endra 03.01.2018
 
Login for redigering