Budsjett og økonomiplan

Kommunelova pålegg kommunane å utarbeida eit fireårig økonomiplan, som skal gje ein realistisk oversikt over sannsynlege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden. Økonomiplanen skal rullerast kvart år og er bindande for første år i planperioden. Første året i økonomiplanen er då budsjettet for komande år.

I feltet til høgre er det lenka til budsjett og økonomiplan.

Publisert av Helene M. Ohm. Sist endra 30.11.2017
 
Login for redigering