Årsrapport

I årsrapporten vert det rapportert på drift og investeringar for avslutta rekneskapsår. Årsrapporten er ei tilbakemelding frå administrasjonen til innbyggjarane og dei folkevalde i Finnøy kommune om bruk av ressursar og resultat.

Sjølve årsrapporten finn du i lenka til høgre.

Ansvarleg Helene M. Ohm. Sist endra 30.11.2017
 
Login for redigering