Årsrapport

I årsrapporten vert det rapportert på drift og investeringar for avslutta rekneskapsår. Årsrapporten er ei tilbakemelding frå administrasjonen til innbyggjarane og dei folkevalde i Finnøy kommune om bruk av ressursar og resultat.

Sjølve årsrapporten finn du i lenka til høgre.

Ansvarleg Karin Dokken Austvik. Sist endra 04.05.2018
 
Login for redigering