Meld inn kandidat til Gründerprisen 2019

Det Kongelige Selskap for Norges Vel utlyser Gründerprisen 2019.

Prisen skal gå til personar som har gjort ein innsats i eige lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift, i tråd med Norges Vel sin visjon om livskraftige lokalsamfunn.

Alle kan sende inn forslag til kandidatar. Frist: 1. november 2018.

Innsatsen skal vere:

• Berekraftig og nyskapande

• Ha ført til utvikling i lokalsamfunnet

• Kunne vere eit mønster for anna nyskaping

Meir info her. Eller kontakt Eli Aaserud Heiberg, Tel: 947 91 970, e-post: eli.aaserud.heiberg@norgesvel.no mailto:eli.aaserud.heiberg@norgesvel.no

Ansvarleg Karin Dokken Austvik. Sist endra 12.09.2018
 
Login for redigering