Kunngjering av namnesak - Holle/Hole/Håle på Ombo

Finnøy kommune kunngjer at det er opna namnesak etter stadnamnlova for gnr. 52 Holle/Hole/Håle sørvest på Ombo, og avleidde bruksnamn og naturnamn. Hollahola på matr.nr. 74/1 nordaust på Ombo er også med i namnesaka.

Sjå skrivet frå Kartverket (PDF, 408 kB), og orienteringsbrev til grunneigarene (PDF, 191 kB)

 

Høyringssvar kan sendast til post@finnoy.kommune.no eller til Finnøy kommune, Judabergvegen 6, 4160 Finnøy, innan 1. oktober.

Ansvarleg Nils Petter Flesjå. Sist endra 10.09.2019
 
Login for redigering