Finnøy blir med i felles forskrift om gebyr for sakshandsaming private avløpsanlegg

Stavanger kommune har i dag felles forskrift om gebyr for sakshandsaming private avløpsanlegg med dei andre kommunane i Jæren vatnområde.

Forskrifta vert utvida til å gjelde heile nye Stavanger kommune og vert difor sendt på ei avgrensa høyring.

Les meir på Stavanger kommune si side her og sendt høyringssvar her. Frist 24. oktober.

Ansvarleg Nils Petter Flesjå. Sist endra 07.10.2019
 
Login for redigering