Erstatning ved avlingssvikt - reduserte krav til dokumentasjon

Vi fekk følgjande informasjon frå Landbruksdirektoratet om erstatning ved avlingssvikt (NB! frist for å søkje om erstatning er 31.10.2018) :

"Landbruks- og matdepartementet har fastsatt Reduserte krav til dokumentasjon i områder som er tørkerammet.
Alle som i søknaden kan dokumentere klimabetinget svikt i avlingene, ut over 30 % av gjennomsnittet, vil ha krav på erstatning. I de områdene som er rammet av tørke regnes dette som god nok dokumentasjon i seg selv. Det er ikke et krav at kommunene skal kontrollere arealene for at foretakene skal være berettiget erstatning for klimabetinget avlingsskade.

 

Frist for å søke om erstatning ved avlingssvikt er 31.10.2018.

 

Tollnedsettelser
Som følge av underskuddssituasjonen vil mange bønder framover måtte kjøpe fôr, blant annet gjennom import.  Landbruks og matdepartementet har besluttet å innvilge en generell tollnedsettelse til nulltoll for høy under varenummer 12.14.9091 og for hel halm under varenummer 12.13.0001. Tollnedsettelsene skal gis med virkning fra 13. juli 2018 og fram til og med 30. september 2018. En forlengelse av perioden vil bli vurdert."

Meir informasjon på hjemmeside til landbruksdirektoratet.

Ansvarleg Silke Ullrich. Sist endra 11.07.2018
Artikkel (1)
 
Login for redigering