Ledige stillingar

 

Alle ledige stillingar i Finnøy kommune blir, saman med stillinger i dagens Rennesøy og Stavanger, lyst ut frå Stavanger kommune sine sider på nett. Alle som ynskjer å søkje på ledige stillingar hjå oss, må gjere dette elektronisk via knappen "Søk på stillinga" i sjølve utlysningsteksten.

 

Når me er på jakt etter nye gode hovud og hender finn du stillingane under lenkjene i boksen til høgre. Om desse er tome er det ingen annonserte stillingar som ligg ute og det vil då ikkje være mogleg å søkja på stillingar hjå oss. 

 

Det er også høve til å søke om å bli lærling, det skjer via Opplæringskontoret i Stavanger kommune. Søknadsfrist er 7. februar kvart år.

Sist endra 16.10.2019
 
Login for redigering