Kriseinformasjon

Kriseinformasjon - artikkel.jpg - Klikk for stort bileteKriseinformasjon - artikkel.jpg

 

 

Legevakt - Klikk for stort bilete

 Ved akutte hendingar skal følgande kontaktast:

 
Brann  110
Politi  112
Ambulanse  113
Døgnopen legevakt 116 117
 
Ved bålbrenning eller andre spm. til Rogaland brann og redning IKS: tel. 51 50 22 00
Ved akutt-meldingar vatn og avløp kontakt IVAR IKS sin vakttelefon: 975 07 200
 
Ved alvorlege akutte hendingar som skaper behov for  kommunal kriseberedskap, kontakt beredskapskoordinator på telefon: 979 71 080 – beredskapskoordinator vil då vurdere om kriseledelsen skal kontaktast.
 
Ansvarleg Helene M. Ohm. Sist endra 27.04.2017
 
Login for redigering