Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

 7. november la rådmannen fram sitt forslag til budsjett 2019 og økonomiplan for 2019-2022.

 Budsjett- og økonomiplanen vert fyrst handsama av formannskapet 28. november, før det vert endeleg handsama i kommunestyret 19. desember.

Publisert av Karin Dokken Austvik. Sist endra 07.11.2018
 
Login for redigering