Årsrapport 2015 - Finnøy kommune

Årsrapporten for 2015 er nå publisert. Hovuddokumentet og tre vedlegg kan lesast på skjermen, eller dei kan skrivast ut frå denne nettsida. 

Årsrapport 2015 - hovuddokument (klikk her)

 

Årsrapport 2015 - vedlegg 1 - detaljerte rekneskapstal (klikk her)

 

Årsrapport 2015 - vedlegg 2 (1) - revisjonsberetning (klikk her) 

 

Årsrapport 2015 - vedlegg 2 (2) - årsoppgjersnotat (klikk her)

 

 

Alle dokumenta er i PDF (portabelt dokumentformat), og kan opnast med FoxIt Reader, Adobe Reader, eller liknande program.

 

Årsrapporten blir behandla i kontrollutvalet tysdag 5. april. i formannskapet onsdag 13. april, og i kommunestyret onsdag 27. april. 

Publisert av Jonas Jørstad. Sist endra 05.04.2016
 
Login for redigering