Vedlikehald

Finnøy kommune har eigen driftsavdeling som er ansvarleg for drift og vedlikehald. 

Driftsavdelinga har ansvaret for drift og vedlikehald i kommunen, med unntak av kommunale bygg som er delegert til einingane. Ansvaret til avdelinga innkluderer, men er ikkje avgrensa til vatn, avløp, plenklipping, vedlikehald av kommunale vegar, teknisk utstyr og brøyting og strøing.

 

Dersom du ikkje er nøgd med arbeidet, eller har kommentarar til det, tek du kontakt med einingsleiar eigedom, drift og utbygging på e-post: oystein.espevold(a)finnoy.kommune.no eller telefon: 51 71 47 00.

 

Dersom manglande vedlikehald/naturhendingar som medførar fare for liv og helse utanom ordinær arbeidstid kan beredskapskoordinator i Finnøy kommune kontaktas på telefon: 97971080

Sist endra 09.01.2017
Artikkel (1)
 
Login for redigering