Renovasjon

Finnøy kommune nyttar Ryfylke Miljøverk (IKS) - RYMI som leverandør for renovasjonstenesta i kommunen.

Ryfylke Miljøverk IKS er eit interkommunalt selskap som har ansvar for renovasjonstenesta i kommunane Forsand, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Suldal. Selskapet er styrt etter lova for interkommunale selskap. Hovudoppgåvene er å samle inn alt avfall og slam frå abonnentane og syte for at dette avfallet får ei forsvarleg sluttbehandling.

Ansvarleg Hilde Gunn Bjelde. Sist endra 21.11.2017
Eksterne lenker
 
Login for redigering