Renovasjon

Finnøy kommune nyttar Ryfylke Miljøverk (IKS) - RYMI som leverandør for renovasjonstenesta i kommunen.

Frå oktober 2018 får vi kjeldesortering med fire ulike dunkar: for restavfall, organisk avfall, papir og farleg/småelektrisk avfall. Finnøy får dermed same renovasjonsteneste som Stavanger har i dag. Les meir her.

Ryfylke Miljøverk IKS er eit interkommunalt selskap som har ansvar for renovasjonstenesta i kommunane Forsand, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Suldal. Selskapet er styrt etter lova for interkommunale selskap. Hovudoppgåvene er å samle inn alt avfall og slam frå abonnentane og syte for at dette avfallet får ei forsvarleg sluttbehandling.

Ansvarleg Nils Petter Flesjå. Sist endra 13.06.2018
Eksterne lenker
 
Login for redigering