Veg, vatn og vedlikehald

Det er eining drift og utbygging som er ansvarleg for handsaming av sakar knytt til veg, vatn og vedlikehald.

Eining for drift og utbygging er lokalisert på Rådhuset på Judaberg, og kan kontaktast på telefon: 51 71 47 00 eller på e-post: post@finnoy.kommune.no

 

Eininga leiast av einingsleiar Øystein Espevold.

Ansvarleg Hilde Gunn Bjelde. Sist endra 23.01.2017
 
Login for redigering