Renovasjon

Frå oktober 2018 har vi fått kjeldesortering med fire ulike dunkar: for restavfall, organisk avfall, papir og farleg/småelektrisk avfall. Finnøy kommune får dermed same renovasjonsteneste som Stavanger har i dag, utført av Innovasjon IKS. 

Alle har fått eller får delt ut standard søppeldunk automatisk etter kvart. Standard storleik for restavfall, organisk avfall og papiravfall er 140 liter. Behaldaren for farleg avfall/småelektrisk er på 40 liter.

Viss du vil endre abonnement/ ha større dunk på restavfall eller papiravfall, må du ta kontakt med Stavanger kommune (epost: beholder.renovasjon@stavanger.kommune.no, telefon: 51 50 70 90).

Dette gjeld likevel ikkje øyane Bokn, Byre og Nord-Hidle som held fram med same ordning som før.

Meir informasjon på Nye Stavanger sine sider 

Ansvarleg Nils Petter Flesjå. Sist endra 08.10.2018
 
Login for redigering