Bustadsosial handlingsplan

Finnøy kommunestyre vedtok 17. juni 2015 den bustadsosiale handlingsplanen for perioden 2015-2020. Trykk her for å lesa eller skriva ut planen. (PDF-format, 21 sider.)

For å følge opp bustadsosial handlingsplan vart det 2. november 2016 arrangert møte for næringsaktørar i byggebransjen der representantar frå Husbanken orienterte om dei ulike ordningane dei har for støtte/finansiering.

Tema for møtet var: bustadbygging i eit bustadsosialt perspektiv.

Ansvarleg Linda Skartveit. Sist endra 25.06.2018
 
Login for redigering