Kva kostar det å søke?

Kva kostar det å søke?

 

Saksbehandling vert berekna ut i frå eit basisgebyr basert på kva du skal bygge og eit sjølvkostprinsipp. 

Dersom du søker om dispensasjon kommer dispensasjonsgebyret i tillegg.

 

GEBYRREGULATIV 2017

Ansvarleg Hilde Gunn Bjelde. Sist endra 17.03.2017
 
Login for redigering