Innsyn i byggesak?

Nyare eller pågåande byggesaker

 

Frå 1 mars 2016 fekk kommunen elektronisk arkiv. Dersom du ønsker informasjon i ei byggesak etter 1 mars 2016 kan du søkja i søkefeltet her .

 

Dersom du ynskja informasjon om ei eldre byggesak (før 1 mars 2016), kan du sende e-post til:
post@finnoy.kommune.no. Vis til eigendommen med adresse eller gnr/bnr og spesifiser kva du ønsker å få innsyn i (til dømes siste godkjente teikningar, situasjonskart og byggeløyve).

Bygger naboen utan at du har blitt varsla?

 

Sjå rettleiar hos Direktoratet for byggkvalitet

Ansvarleg Hilde Gunn Bjelde. Sist endra 17.03.2017
 
Login for redigering