Bustad, bygg og eigedom

Det er tenesteavdeling Plan og forvaltning som er ansvarleg for handsaming av saker knytt til bustad, bygg og eigedom i Finnøy kommune.

Tenesteavdeling Plan og forvaltning er lokalisert på Rådhuset på Judaberg, og kan kontaktast på telefon: 51 71 47 00 eller på e-post: post@finnoy.kommune.no

 

Tenesteavdelinga leiast av Hilde Gunn Bjelde (kommunalsjef plan og forvaltning).

Ansvarleg Hilde Gunn Bjelde. Sist endra 28.04.2017
Klagerett (1)
 
Login for redigering