Om Finnøy

judaberg3 - Klikk for stort bilete

Finnøy kommune er eit øyrike ytterst i Ryfylke i Rogaland, kommunen utgjer 104 km2. Kommunen har om lag 3220 innbyggjarar, pr. 1. januar 2017. Kommunen grensar til Hjelmeland i aust, Suldal og Vindafjord i nord, Bokn i vest og Rennesøy og Strand i sør. Grensa mot Hjelmeland går tvers over øya Ombo (dette vil verta endra ved kommunesamanslåinga med Stavanger og Rennesøy då heile Ombo vil gå over til Nye Stavanger kommune). Dei andre kommunegrensene går ute på fjordane.

 

Finnøy kommune sin visjon er «Dei lyse og levande øyane - Saman for folk i Finnøy» som gjer assosiasjonar til verdiar og kvalitetar som gjer det attraktivt å bu eller arbeida i Finnøy, ha hytte i kommunen eller koma innom meir sporadisk som båtturist eller gjest.

 

Finnøy kommune gjennomførte ei kommunesamanslåing i 1965 då Finnøy kommune vart slått saman med Sjernarøy, delar av Fister og Jelsa. Det er denne kommunesamanslåinga som i dag utgjer Finnøy kommune. Det er vedteke ei ny kommunesamanslåing med Rennesøy og Stavanger til, dette vil seinast skje 01.01.2020. For meir informasjon om arbeidet med kommunesamanslåing sjå her.

 

Det bur folk på 15 av øyane i kommune, og rundt halvparten bur på Finnøy. Administrasjonssenteret Judaberg ligg òg her, dette er den einaste tettstaden i kommunen.

 

Kommunikasjonen til øyane går for det meste føre seg med hurtigbåt og ferjer, men i 2009 fekk kommunen fastlandsforbinding med Rennesøy gjennom tunnel. Etter denne tid har folketalet i kommunen, spesielt på Finnøy og Talgje, steget.

 

Finnøy er ein stor hyttekommune, og om sommaren kan folketalet doble seg

 

Finnøy_kommunevåpen.png - Klikk for stort bilete

Kommunevåpenet og kommuneflaget til Finnøy kommune vart vedteke av kommunestyret 25. november 1982: På blå grunn ei vengja sølv pil på skrå oppover. Det er henta frå stamvåpenet til Hestbø- eller Hesbyætta, ætta var ei av Norge sine mektigaste i seinmiddelalderen.

 

 

 

 

 

 

Terrenget er flatt, det er berre to av øyane som når høgare enn 200 moh. Det høgaste punktet er Bandåsen med sine 515 moh. Jordbruket står sterkt i Finnøy, hovudvekta ligg på dyrking av frukt og grønsaker. Finnøy er kjent som tomatkommunen der over ein tredjedel av alle norske tomatar vert produsert. Fiske står òg sterkt i kommunen, og det finns fleire oppdrettsanlegg rundt øyane.

 

Det finns to steinkyrker frå mellomalderen. Talgje kyrkje som er frå ca. 1140 og Hesby kyrkje som er frå ca. 1200. I tillegg så finns det ei rennesansekyrkje i kommunen; Sjernarøy kyrkje på Kyrkjøy.

 

Det er funne mange fornminne i Finnøy kommune. Det eldste funnet er eit isbjørnskjelett på Judaberg, dette er datert ca. 10 600 år tilbake. Frå same tid er det òg funne restar av ein grønlandskval på Fogn. Den eldste daterte buplassen på Bjergøy i Sjernarøyane er ca. 5-6 000 år gamal.

 

 

Kjente personar:

  • Aslak frå Finnøy (død 1030) er fleire gonger nemnd i Snorre si kongesoga. Han kjempa og falt i bondehæren i slaget på Stiklestad
  • Ogmund Finnson frå Hesby (ca. 1315-1388) var drottsette og styrte Norge for kongen i to periodar på 1300-talet (det er sett opp minnesmerke ved Hesby kyrkje)
  • Asgaut Regelstad (1761-1847) var med til Eidsvoll i 1814 (minnesmerke ved Hesby kyrkje)
  • Alfred Hauge frå Kyrkjøy, Sjernarøy (1915-1986) forfattar (minnesmerke ved Sjernarøy kyrkje)
  • Nils Henrik Abel (1802-1829) matematiker (minnesmerke ved Finnøy prestegard)
Ansvarleg Karin Dokken Austvik. Sist endra 03.01.2018
 
Login for redigering