Landbruk

Sjå ovanfor i skjermbildet, for artiklar og anna stoff som er aktuelt for landbruksnæringa i Finnøy kommune.

 

Finnøy kommune har 16 bebodde øyar. Sjølv om det totale landarealet berre er 103 km2 har kommunen ein aktiv og nyskapande landbruksverksemd. Nærmare 40 % av tomatproduksjonen i Noreg skjer i Finnøy, og kommunen er blant dei som leverer mest egg og kylling i Rogaland.

 

Bøndene er allsidige. Dei driv både med mjølkeproduksjon og ammekyr. Det er store svinebesetingar og sauehald, pelsdyroppdrett og geitehald bidreg også til eit variert og aktivt landbruk. Aukinga i talet på fruktdyrkarar viser at det også ligg til rette også frukt og bærproduksjon i Finnøy.

 

Landbruknæringa sysselsett om lag 350 årsverk og har ei verdiskaping på 164 millionar kroner, noe som utgjer 17 % av all verdiskaping i kommunen. Stor aktivitet og investeringar i nye bygg viser at det er optimisme i næringa.

 

Landbrukskontoret har kontorplass på rådhuset på Judaberg.

Silke Ullrich er landbrukssjef og David Imhof er fagkonsulent landbruk.

Dei kan du snakka med ved å kontakta sentralbordet på telefon 51 71 47 00.

Ansvarleg Hilde Gunn Bjelde. Sist endra 28.08.2017
Dokument (1)
 
Login for redigering