Kemner

Skatteoppkrevjaren har ansvaret for all innfordring av skatt og arbeidsgjevaravgift i kommunen. Skatteoppkrevjaren førar òg skattereknskapet. Fra 1. januar 2014 er Stavanger kommune vertskommune for skatt.

Kemneren i Stavanger kommune har fått delegert mynde frå Finnøy kommune til å utføre alle oppgåver som skattoppkrevjar i kommunen.

 

Kemnerkontoret i Stavanger kommune har ansvar for all all innfordring av skatt og arbeidsgjevaravgift frå firma og enkeltpersonar som er busett i Finnøy kommune, eller som har Finnøy som kontorkommune.

 

Alle førespurnadar kring skatt skal rettast til kemneren i Stavanger kommune.

 

Telefon: 51 50 77 10 eller e-post: kemner1103@stavanger.kommune.no

Ansvarleg Karin Dokken Austvik. Sist endra 25.06.2018
 
Login for redigering