Turkart

Turkart frå dei fleste øyane i Finnøy kommune er publiserte på denne nettstaden. Desse 25 karta i målestokk frå 1:10.000 til 1:25.000 er utarbeidde av konsulent Ramanan Kanagaratnam og landbrukssjef Silke Ullrich, og er fritt tilgjengelege til privat bruk.

Sist endra 25.06.2015
 
Login for redigering