Lag og organisasjonar

Innanfor Finnøy kommune virkar ei lang rekkje lag og organisasjonar, med svært ulikt aktivitetsnivå. Her er idrettslag, kor, sundagsskular, ulike nærings- og interesseorganisasjonar, og mangt anna.

Nettsideredaksjonen har langt frå full oversikt.Send gjerne epost med rettingar, nettside-URL, kontaktinformasjon osv.

 

Grendelag, godkjende som politiske høyringsinstansar:

Finnøy Grendalag v/Berit Hopland, Signy Bråtveit, Hjørdis Halleland Mikalsen, Astrid Hakestad Throndsen, Bjørg Wiig Nærland, Øyving Haga Bondevik, Geir Aage Brandeggen og Trygve Spanne.

Talgje 2020, v. Bjørn Egil Gard, Leif Kolnes, Maren Koch, Tor Einar Kolstadløkken.

Fogn Grendelag – nettside http://www.fogn.org/

Halsnøy Grendalag v/Ragnhild Valand, Jan Sigve Eike, Synnøve Eide, Øystein Eike og Magne Fjeld.

Sjernarøy Vekst v/ Ragnhild O. Steigen – nettside http://www.sjernaroyvekst.no/, epost formann@sjernaroyvekst.no.

Ombo Vekst (for heile Ombo) – nettside http://ombo.no/ v/ Marit L. Sinnes, Christine Soma.

 

Idrettslag:

Finnøy Idrettslag – nettside http://www.finnoy-il.no/

Fogn Idrettslag – nettside http://fognil.wordpress.com/

Sjernarøy Idrettslag v/Yvonne Aartun

Talgje Idrettslag – nettside http://talgjeil.no/

 

Næring og festivalar:

Finnøy Næringsforening

Ryfylke Næringshage (Finnøy) - blågrønt kompetansesenter

Tomatfestivalen - festival på Judaberg i august

Finnøy Bondelag v/Per Bergøy

Fogn Bondelag, v/Rasmus Bø

Sjernarøy Bondelag, v/Torgeir Aartun

Ombo Bondelag, v/Ann-Mari Lindanger

 

Skyttarlag:

Finnøy Skyttarlag v/Kirsten Elin Bergsvik

Ombo Skyttarlag v/Tor Vargervik

 

4H og speidarar:

Terna 4H (Sjernarøy)

Fogn Speidargruppe KFUM/KFUK v/Merete Meling Kindingstad

Speidargruppa Helgøysund

 

Misjonsorganisasjonar:

Norsk Luthersk Misjonssamband

Normisjon

Det norske Misjonsselskap

Indremisjonsforbundet (Halsnøy)

Indre Sjømannsmisjon

Israelsmisjonen

 

Sundagsskular:

Finnøy Sundagsskule

Storklassen Sundagsskule

Fogn Sundagsskule

Talgje Sundagsskule

 

Kor - musikk - teater:

Fognakoret (Fogn)

Halsnøy Musikklag

Jubelgjengen (kor t.o.m. 3.klasse) v/Svanhild E. Spanne

Finnøy Fun Children (4.-7.klasse) v/Tolli Frestad

Hobby og tru (Fogn)

Verdens største mindre teater

 

Kristelege barne- og ungdomslag:

Finnøy Kristelege Ungdomslag

Talgje Kristelege Ungdomslag

Fogn Kristelege Ungdomslag

Halsnøy Kristelege Ungdomslag

Finnøy Guttelag v/Jon Olav Østhus

Fogn Gutteklubb v/Jon Olav Østhus

Halsnøy Jenteforening

Miniputtane Barnelag (Talgje)

Jubelgjengen (kor t.o.m. 3.klasse)

Vårvon jentelag (Fogn) v/Margrete Frafjord

Sjernarøy barnelag

Ombo Yngres

Finnøy Fun Children (4.-7.klasse)

TøfFOGNådig (Fogn)

Jentelaget Reilstad Bedehus

Ungdomsalpha (Steinnesvåg)

Skulelaget

Open hall

Stikk Innom (8.klasse og større)

 

Helse og Røde Kors:

Finnøy Helselag

Finnøy Røde Kors

Talgje Helselag

Ombo Helselag

Fogn Helselag

 

Andre lag og organisasjonar:

Finnøy Hagelag

Stiftelsen Otto-Huset (kultur), v/Tore Jensen

Norsk Forbund for Utviklingshemmede Finnøy Lokallag v/Audhild Ferstad

Finnøy pensjonistforening

Tomtatfestivalen

Ansvarleg Nils Petter Flesjå. Sist endra 08.03.2017
 
Login for redigering