Fysio- og ergoterapitenesten

Fysio- og ergoterapitenesten er ein del av kommunen sitt helsetilbod; for å fremme helse og førebygge sjukdom og  skade, som rehabilitering, habilitering og behandling. Fysio- og ergoterapeuten er opptatt av menneska sine ressursar og har som mål at kvar enkelt skal fungere så sjølvstendig som mogleg i kvardagen. Ein skal trene på å klare det som er viktig for den einskilde og legge til rette for at dette blir mogleg ved hjelp av målretta trening og tilrettelegging.

Ergo- og fysioterapi avdelinga held til i den gamle legebustaden på Finnøy.

 

Kven er vi? 
Kommunefysioterapeut

Rawaz Aziz
tlf 51 71 47 49
mobil 477 98 065
E-post: rawaz.aziz@finnoy.kommune.no

 

Privat fysioterapeut med driftstilskudd

Marianne Zweering
tlf 51 71 47 13
mobil 404 07 605
E-post: marianne.zweering@finnoy.kommune.no

 

Ergoterapeut

Randi Østerhus

Tlf.: 51 71 47 18
Mob.: 415 73 499
E-post: ran@finnoy.kommune.no

Tilgjengelig tirsdag, torsdag og fredag.

Ansvarleg Heidi Bleie Skeiseid. Sist endra 22.12.2017
 
Login for redigering