Fysio- og ergoterapitenesta

Fysio- og ergoterapitenesta er ein del av kommunen sitt helsetilbod; for å fremme helse og førebyggje sjukdom og  skade, som rehabilitering, habilitering og behandling. Fysio- og ergoterapeuten er opptatt av menneska sine ressursar og har som mål at kvar einskild skal fungere så sjølvstendig som mogleg i kvardagen. Ein skal trene på å klare det som er viktig for den einskilde og leggje til rette for at dette blir mogleg ved hjelp av målretta trening og tilrettelegging.

 

 

Ergo- og fysioterapi avdelinga har flytta frå den gamle legebustaden på Finnøy til nye lokale på tidlegare Rygjabø vidaregåande og i kjellaren til sjukeheimen.

 

Kven er vi? 
Kommunefysioterapeut

Rawaz Aziz
tlf 913 31 750
E-post: rawaz.aziz@finnoy.kommune.no

 

Privat fysioterapeut med driftstilskudd

Marianne Zweering
tlf 404 07 605
E-post: marianne.zweering@finnoy.kommune.no

 

Fysioterapeut

Glenn Gundersen
tlf 980 27 694
E-post: glenn.gundersen@finnoy.kommune.no

 

Ergoterapeut

Randi Østerhus

tlf 415 73 499
E-post: ran@finnoy.kommune.no

Tilgjengelig tirsdag, torsdag og fredag.

 

 

Ansvarleg Heidi Bleie Skeiseid. Sist endra 17.10.2019
 
Login for redigering