Bukollektiv Faatunet

Faatunet er Finnøy kommune sitt bukollektiv for personar med utviklingshemming.
Faatunet har for tida 8 bueiningar.

Faatunet har fått namnet sitt då dei 8 bueiningane ligg fordelt rundt eit tun i Annaniasbakken, med adresse Fåbakkane 30, sentalt lokalisert på Finnøy.

 

Det er i dag i overkant av 17 årsverk på Faatunet. Dei tilsette bistår med praktisk bistand i kvardagen, og dei bidrar til å skape sosiale arenar for bebuarane i bueinignane

 

For å få tilgong til tenestene på Faatunet må ein ha ein kognetiv funksjonsnedsetting, og tenesta blir tilpassa bebuarane sitt funksjonsnivå. 

 

Pris for bueiningane blir fastsett av kommunestyret i det årlege budsjettvedtaket.

 

Kontakt:

Faatunet, Fåbakkane 30, 4160 Finnøy


Einingsleiar Gaute Tengesdal
E-post: gaute.tengesdal@finnoy.kommune.no
Tlf. 51 71 25 41
Mob. 952 15 481

 

E-post: post@finnoy.kommune.no

Ansvarleg Heidi Bleie Skeiseid. Sist endra 04.01.2018
Klagerett (1)
 
Login for redigering