Varsel om oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale – Holmastø Nord på Fogn

Holmastø.png - Klikk for stort bilete Med heimel i plan- og bygningslova § 17-4 vert det med dette kunngjort oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale mellom Finnøy kommune og Holmastø AS, vedrørande området Holmastø Nord. 

Forhandlingane vil i hovudsak omfatte utbygging og drift av offentleg infrastruktur og kommunalt kjøp av tomter, innanfor reguleringsplan for Holmastø Nord, Fogn, vedtatt i KS-saknr. 037/11 den 27.09.2011. 

 

Framforhandla avtale vil bli lagt ut til offentleg ettersyn. Inngått avtale vil bli kunngjort.

 

Spørsmål eller innspel kan rettast til:
post@finnoy.kommune.no

 

Finnøy kommune, Plan og forvaltning, Judabergvegen 6, 4160 Finnøy
Tlf. 51 71 47 00. Kontaktperson er kommunalsjef Hilde-Gunn Bjelde


Frist for å kome med innspel: 30. mars 2017. 

Ansvarleg Hilde Gunn Bjelde. Sist endra 09.03.2017
 
Login for redigering