Utbyggingsavtale Holmastø Nord, Fogn – offentleg ettersyn

 

Iht. plan- og bygningslova § 17-4 legg Finnøy kommune ut fremforhandla forslag til  utbyggingsavtale med Holmastø AS til offentleg ettersyn. Utbyggingsavtalen gjeld utbygging av området Holmastø Nord, reguleringsplan vedteken i kommunestyret 27.09.2011, planID 085_2011.  

Avtalen omfatter kommunalt kjøp av tomter og skal sikre gjennomføring av regulert bustadfelt på Holmastø Nord.

Spørsmål kan rettast til:
post@finnoy.kommune.no eller Finnøy kommune, Plan og forvaltning, Judabergvegen 6, 4160 Finnøy, tlf. 51714704.

Frist for å kome med merknadar: 11. juni 2018.

Framforhandla forslag til utbyggingsavtale (PDF, 665 kB).

 

Ansvarleg Linda Skartveit. Sist endra 08.05.2018
 
Login for redigering