Politisk leiing

Kommunestyret har 21 representantar.
Henrik Halleland (KRF) er ordførar, med Odd Bleie (SP) som varaordførar.

 

Etter valet i 2015 er samansetninga i kommunestyret slik: Kristeleg Folkeparti 6, Venstre 5, Senterpartiet 4, Høgre 4, Arbeidarpartiet 2.

 

Kommunestyret har møte ca. 5 gonger i året. (Klikk her (PDF, 419 kB).)

 

Formannskapet har møte ca. 10 gonger i året. (Klikk her (PDF, 357 kB).)

 

Kontrollutvalet har møte ca. 5 gonger i året (Klikk her (PDF, 181 kB).)

 

Forvaltningsstyret har møte ca. 10 gonger i året. (Klikk her (PDF, 356 kB).)

 

Eldrerådet har møte ca. 5. gonger i året. (Klikk her (PDF, 344 kB).)

 

Råd for funksjonshemma har møte ca. 5 gonger i året. (Klikk her. (PDF, 344 kB))

 

Ungdomsrådet har møte ca. 5 gonger i året. (Klikk her. (PDF, 345 kB))

 

Administrasjonsutval: (Klikk her. (PDF, 363 kB))

 

Takstnemnd for eigedomsskatt, overskattetakstnemnd, sjukeheimfondstyret og Johannes Hidlefondstyret: (Klikk her. (PDF, 196 kB))

 

Gruppeleiarar: Klikk her for kontaktinformasjon.

Sist endra 23.10.2018
 
Login for redigering