Næring

Bilete av tomatar. - Klikk for stort bileteBilete av tomatar. Nina Matthews - CC Å legge til rette for næringsutvikling i kommunen skjer på mange plan. Etablerarar treng bistand og rettleiing, medan etablerte bedrifter treng tilgang til både nytt areal og naudsynt kompetanse.

Finnøy kommune har organisert arbeidet med næringsutvikling slik at 1. linetenesta vert utført av Ryfylke Næringhage. Næringshagen er en del av SIVA sitt innovasjonssystem, og er Norges leiande blågrønne næringshage.  

 

Næringslivet i Finnøy er i stor grad organisert i Næringsforeningen si ressursgruppe Finnøy. Finnøy kommune har et godt etablert samarbeid med ressursgruppa. Samarbeidet består i jamlege møte med ordførar og administrativ toppleiing og i felles organiserte frukostmøte for næringslivet eit par gonger i året. Vidare legg Næringsforeningen til rette for bedriftsbesøk for politisk toppleiing.  

Ansvarleg Karin Dokken Austvik. Sist endra 15.10.2019
 
Login for redigering