Kunngjering – tillatelse for fiskeoppdrett

Bremnes Seashore AS søker om utvidelse av lokalitet Låva (19355) i Finnøy kommune til oppdrett av matfisk i sjø; laks, ørret og regnbueørret (kartkoordinater N: 5917806 Ø: 559327).

 

Maksimal Total Biomasse for lokaliteten blir 4680 tonn. Lokaliteten vil bli benyttet av akvakulturtillatelsene R F 0042, R F 0043, R F 0044, R Fd0016, R Ss0008, R ST0012 og R V 0001.

 

Søknad med vedlegg finn du her.

 

Eventuelle merknader eller innspill til søknaden må sendes skriftlig til post@finnoy.kommune.no eller Finnøy kommune, Judabergvegen 6, 4160 Finnøy innen: 17.07.17.

 

Spørsmål kan rettes til Bremnes Seashore AS ved utviklingssjef Geir Magne Knutsen, tlf. 91833233, eller Finnøy kommune, avd. plan og forvaltning, tlf. 51714700.

 

 

Bremnes Seashore er ein del av Bremnes Fryseri-konsernet. Verksemda omfattar oppdrett av settefisk og matfisk, samt pakking, foredling og sal av laks. Me er om lag 330 tilsette, har aktivitet i ni kommunar i Hordaland og Rogaland. Vårt hovudkontor og fabrikk er i Bømlo kommune. Konsernet omsette i 2016 for 2,4 milliardar kroner. Les meir om oss på www.seashore.no.

Ansvarleg Hilde Gunn Bjelde. Sist endra 15.06.2017
 
Login for redigering