Kunngjering - tillatelse for fiskeoppdrett - Jørstadskjæra

Bremnes Seashore AS søker om utvidelse av lokalitet Jørstadskjæra (30036) i Finnøy kommune til oppdrett av matfisk i sjø; laks, ørret og regnbueørret (kartkoordinater N: 5917779 Ø: 556261).

 

Maksimal Total Biomasse for lokaliteten skal utvides fra 3120 tonn til 4680 tonn. Lokaliteten vil bli benyttet av akvakulturtillatelsene R Ss0011, R Ss0018, R St0002, R St0011, R ST0012 og R V 0001

 

Eventuelle merknader eller innspill til søknaden må sendes skriftlig til post@finnoy.kommune.no eller Finnøy kommune, Judabergvegen 6, 4160 Finnøy innen: 04.08.17.

 

Spørsmål kan rettes til Bremnes Seashore AS ved utviklingssjef Geir Magne Knutsen, tlf. 91833233, eller Finnøy kommune, avd. plan og forvaltning, tlf. 51714700.

Ansvarleg Hilde Gunn Bjelde. Sist endra 27.06.2017
 
Login for redigering