Kunngjering - søknad om akvakultur til offentleg innsyn

I samhøve med Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, leggjast følgjande søknad ut til offentleg innsyn:

 

Søknad om akvakultur Finnøy kommune

Søker:                        Rognkjeksen AS, org.nr 921 074 239

Søknaden gjelder:     Produksjon av rognkjeks, utviding av produksjon

Omsøkt storleik:        Årleg produksjon 60 tonn settefisk

Lokalitetsadresse:     Finnøy Næringspark, Judaberg

Lokalitetsnr:               17736

Tillatelsesnr:               RF 0036

Kontaktadresse:         post@finnoy.kommune.no

Merknadar til søknaden må sendast skriftleg til post@finnoy.kommune.no eller Finnøy kommune, Rådhuset, Judabergvegen 6, 4160 Finnøy innan 30. november 2018. Spørsmål kan rettast til Finnøy kommune, avd. plan og forvaltning, tlf. 51714700 eller Rognkjeksen AS v/Asbjørn Drengstig,  tlf. 90196731. 

 

Sjå dokument i journalpost til saka (journalpost 18/8449)

Ansvarleg Linda Skartveit. Sist endra 28.10.2018
 
Login for redigering