Kommuneplan for Finnøy kommune 2019-2029 -samfunnsdel på høyring

Bli med.PNG - Klikk for stort bilete

 

 

Kommunestyret i Finnøy vedtok i møte 05.09.2018  utkast til ny kommuneplan for Finnøy kommune 2019-2029 - samfunnsdel.

Forslaget er no på høyring og til offentleg ettersyn med frist 26. oktober 2018.

Høyringsinnspel kan sendast skriftleg til Finnøy kommune, Judabergvegen 6, 4160 Finnøy, epost post@finnoy.kommune.no, merka "høyring kommuneplan samfunnsdel" innan 26. oktober.

Tekstutkastet, høyringsbrevet og bakgrunnsinformasjon finn du her.

 

Ansvarleg Karin Dokken Austvik. Sist endra 07.09.2018
 
Login for redigering