Inngått utbyggingsavtale for Holmastø Nord, Fogn

Iht. plan- og bygningslovas §17-4 vert det med dette kunngjort at det er inngått utbyggingsavtale mellom Finnøy kommune og Holmastø AS. Utbyggingsavtalen gjeld utbygging av området Holmastø Nord, reguleringsplan vedteken i kommunestyret 27.09.2011, planID 085_2011.

Ansvarleg Linda Skartveit. Sist endra 08.08.2018
 
Login for redigering