Høyring: kommunal forskrift

Hånd.jpg - Klikk for stort bilete

 

Stortinget vedtok 13.juni 2016 endringar i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven, om rett til opphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester.

For at ordninga skal kunne innførast, er kommunen pålagt å lage kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsplass.  

 

Finnøy kommune har utforma forslag til forskrift:  Sjå dokument på høgre side.

 

Høyringsuttale kan sendast til: post@finnoy.kommune.no eller pr brev: Finnøy kommune, Judabergvegen 6, 4160 Finnøy. 

 

Høringsfrist: 12.mai 2017.

Ansvarleg Heidi Bleie Skeiseid. Sist endra 16.02.2017
 
Login for redigering