Høyring - Forskrift om tømming av slamavskiljarar og føresegner - nye Stavanger

Stavanger kommune har lagd ut Forskrift om tømming av slamavskiljarar og føresegner som skal gjelde for nye Stavanger på høyring.  Alle kan gi innspel anten på Epost til post.vamyndighet@stavanger.kommune.no, eller på vanleg post til Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Postboks 8001, 4068 Stavanger. Merk innspel med «Forskrift om slamtømming». Frist: 30. april 2019.

Høyringsbrev finn du her (PDF, 478 kB) og Utkast til forskrift og føresegner her (PDF, 450 kB).  

Ansvarleg Nils Petter Flesjå. Sist endra 30.03.2019
 
Login for redigering