Høyring - Forskrift for vatn- og avløpsgebyr - nye Stavanger kommune

Det blir ein del endringar i framtidige vatn- og avløpsgebyr når vi blir nye Stavanger kommune. Ny forskrift er no på høyring med frist 30. april 2019.

Ei oppsummering av endringane finn du i høyringsbrevet her (PDF, 2 MB) og sjølve forslag til forskrift her (PDF, 586 kB).

Alle kan sende innspel merket "Gebyrforskrift vatn og avløp" anten per Epost til post.vamyndighet@stavanger.kommune.no  eller per brev til

Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Postboks 8001, 4068 Stavanger

Høyringsfrist: 30.04.2019

 

Ansvarleg Nils Petter Flesjå. Sist endra 30.03.2019
 
Login for redigering