Ombo oppvekstsenter

Ombo.jpg - Klikk for stort bilete

 

Ombo oppvekstsenter er lokalisert nær ferjekaien på Eidssund. Det er både skule, SFO og barnehage i oppvekstsenteret, og det er dessutan ei barnehageavdeling på Halsnøy. Om lag 30% av barna ved oppvekstsenteret bur i Hjelmeland kommune, resten bur i Finnøy.

Skule
Elevar på 1.-4. trinn. Det er om lag 12 barn i skulen. Skulen er fådelt og organisert i to grupper.

 

SFO
Finnøy kommune sine retningslinjer seier at det skal vere tilbod om plass i SFO ved oppvekstsentra viss det er fem elever eller fleire som ønskjer plass når skuleåret startar opp. Viss det ikkje blir starta opp SFO vil desse barna få tilbod om tilsyn i barnehagen.

 

Barnehagen
Barnehagen på Ombo oppvekstsenter har to avdelingar. Ei avdeling er på Ombo, og den andre avdelinga er på Halsnøy. Det er for tida om lag 20 barn i barnehagen.

 

Besøk oppvekstsenteret si eiga heimeside ved å klikka her.


Ombo oppvekstsenter, Eidssund, 4187 OMBO
Rektor Ingebjørg B. Vignes
Tlf. 51 71 20 80
Mob. 920 16 662
E-post: ingebjorg.b.vignes@finnoy.kommune.no

Ansvarleg Nils Petter Flesjå. Sist endra 18.12.2018
 
Login for redigering