Ruskoordinator

Finnøy kommune får statlege midlar til rusarbeid, og har oppretta ei prosjektstilling, som varer frå hausten 2015 til hausten 2017. Ruskoordinatoren skal betra tilbodet knytt til rusmisbruk i kommunen gjennom betre kartlegging, kompetanseheving, og revidering av planar og rutiner. Det vil og bli lagt vekt på førebygging, og ruskoordinator vil difor og vera aktiv i Tverrfaglig Team og som kompetanseperson inn mot skular/barnehagar og foreldre.

Dersom du har tips eller innspel til dette arbeidet, kan du kontakta ruskoordinator Anne Marie Sigmundstad på NAV Finnøy, eller ved å ta kontakt på e-post eller mobil:

 

Vikar:

Anne Marie Sigmundstad

E-post: anne.sigmundstad@nav.no

Mobitelefon: 400 34 966

 

Liv Margunn Ravnås

E-post: liv.margunn.ravnas@nav.no      

Mobitelefon: 400 34 966

Ansvarleg Heidi Bleie Skeiseid. Sist endra 27.04.2017
 
Login for redigering