Økonomi

Kommuneloven pålegg kommunane å utarbeida ein fireårig økonomiplan, som skal gje ein realistisk oversikt over sannsynlege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden. Økonomiplanen skal rullerast kvart år og er bindande for førte år i planperioden. Første året i økonomiplanen er då budsjettet for komande år. 

Ansvarleg Helene M. Ohm. Sist endra 30.11.2017
 
Login for redigering