Økonomi

Kommuneloven pålegg kommunane å utarbeida ein fireårig økonomiplan, som skal gje ein realistisk oversikt over sannsynlege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden. Økonomiplanen skal rullerast kvart år og er bindande for fyrste år i planperioden. Fyrste året i økonomiplanen er då budsjettet for komande år. 

Ansvarleg Karin Dokken Austvik. Sist endra 22.01.2018
 
Login for redigering