Vegadresser på 4160 Finnøy

Alle hus, hytter o.l. på øya Finnøy skal sidan 27. oktober 2015 ha fått vegadresse med husnummer.

Klikk på denne lenka for å få alle vegnamna og klikkbare husnummer (hittil 1245 stk.) i Finnøy kommune. Ein lettare måte å søkja fram ei bestemt adresse på, er å gå til www.norgeskart.no og skriva inn vegnamn og velja husnummer i rullegardinmenyen.

 Adresser på 4160 Finnøy, innførte 15.okt.2014 til 27.okt.2015:

 

Astridbakken (15)

- på Få. frå Finnøyvegen ved banken vestover, til vegbom mot Hagavegen litt før Hagatoppen barnehage.

 

Badevikvegen (19)

- på Reilstad. frå Reilstadsveingen der Reilstadvegen svingar ned (austover) mot kaien, forbi nytt byggjefelt, og sørover til Badevika.

 

Bergevegen (53)

- på Reilstad og Berge. Frå kryss med Finnøyvegen opp til Berge. Skilta mot Teigen og Berge. Gummihytte-vegen og vegen til Teigen er sidevegar med oddetalsnummer. Gamlevegen mot bom mot Kindingstad er sideveg med partalsnummer.

 

Bjøravåg (6)

- på Kindingstad, frå kryss med Finnøyvegen/Borgaråsvegen til sjøen ved Bjøravåg.

 

Borgaråsvegen (21)

- på Kindingstad, frå kryss med Finnøyvegen/Bjøravåg til sjøsida av Borgaråsen.

 

Djupevikvegen (9)

- på Reilstad, frå kryss med Reistadvegen i sving ved Arak, går sørover til Djupevik og i retning Badevik.

 

Finnøyvegen (70)

- fv. 519 frå Ladstein over Reilstad til Judaberg nye ferjekai. 

 

Flesjåvegen (17)

- på Flesjå. frå kryss med Skreddarstuva nær prestegarden, til Flesjå-gardane, og ut mot Steinnesvåg.

 

Fåbakkane (29)

- på Få. Frå kryss med Astridbakken like ovanom banken, forbi Harald Faa sin gard, forbi Faatunet og opp Annaniasbakken.

 

Fåfeltet (19)

- på Få. Eldre byggjefelt på oppsida (vestsida) av Finnøyvegen vis-a-vis Fåholmen og Finnøy Motor.

 

Fåhadlet (48)

- på Få. Byggjefelt med innkøyring vis-a-vis Kiwi-butikken mot Nedre Bøhagen. Vidare oppover (vestover) til Higrestad og Higrestadflåten, og ut mot Vikefjellet mot sør.

 

Fåhagen (49)

- på Få. Byggjefelt der Maskinhus-hyttene låg og der det var ei myr, sør for brannstasjonen. Held fram til Fåstemmen, mot Utsyn.

 

Fåholmen (12)

- på Få. Vegen forbi brannstasjonen og miljøstasjonen til Fåholmen. Til Ryfylke Trelast og Judaberg Båtforening.

 

Hagabakken (7)

- på Haga. Bakke vestover/oppover, startar frå Hagavegen sør for Finnøy sentralskule.

 

Hagavegen (9)

-på Haga. Vegen frå Lauvsnesvegen ved Finnøy fleirbrukshall, sørover forbi gamle Rygjabø og Hagatoppen barnehage, til vegbom mot Astridbakken i sør.

 

Hagatunet (34)

- på Haga. Nytt bustadområde på Haga, med mange småvegar. Innkøyrsle nedover (austover) frå Hagavegen vis-a-vis Finnøy sentralskule.

 

Haråsvegen (12)

- på Hauskje, Landa og Nordbø. Frå kryss med Hauskjevegen/Nådedalen til Nordbøkrysset (Hesbyvegen).

 

Hauskjevegen (23) 

- på Hauskje. Frå Lauvsnesvegen ved Arne Linndal til kryss med Nådedalen/Haråsvegen.

 

Hesbyvegen (72)

- fv. 601 - frå Hesbykrysset (Skreddarstuva/Steinnesvåg) forbi Hesby kyrkje, over Nordbø og Nedre Landa til Døvika.

 

Judabergvegen (21)

- på Haga. Frå Lauvsnesvegen nedanfor Bethel, til Bethel, sjukeheimen, omsorgsbustader, Otto-huset, rådhuset og bankbygget.

 

Kindingstadvegen (28)

- på Kindingstad. Fv. 602 frå kryss med Finnøyvegen, nedanfor Svennastykket; ved kryss med Kvitevikvegen ved Kleng Peerson-huset, svingar Kindingstadvegen oppover til høgre mot Bleivatnet. Gamlevegen til bom mot Reilstad, og vegen under Lusafjellet er sidevegar med oddetalsnummer.

 

Kvitevikvegen (58)

- fv. 602, frå kryss med Kindingstadvegen ved Kleng Peerson-huset over Ladstein, Vignes og Sevheim, til kryss med Kyrkjeskarvegen/Steinnesvåg på Steinnes.

 

Kyrkjeskarvegen (18)

- på Kindingstad og Steinnes. Frå kryss med Kindingstadvegen over Kyrkjeskaret til kryss med Kvitevikvegen/Steinnesvåg på Steinnes.

 

Lauvsnesvegen (73)

- fv. 601 - frå kryss med Finnøyvegen ved ny ferjekai på Judaberg, over Hauskje, Lauvsnes, Roda og Mjølsnes til Døvika.

 

Nedre Fåbakkane (8)

- på Få. Sideveg frå Fåbakkane, sørover/nedover parallelt med Finnøyvegen.

 

Nedre Hauskjeneset (19)

- på Hauskje. Tek av frå Lauvsnesvegen innerst i Leirå (Hauskjevågen), langs nordsida av Hauskjevågen til Hauskjeneset.

 

Nedre Mjølsnes (7)

- på Nedre Mjølsnes. Frå kryss med Lauvsnesvegen ut mot fjorden.

 

Nesagjerdet (22)

- på Hauskje. Nytt byggjefelt aust for Finnøy fleirbrukshall. Innkøyring gjennom Øvre Hauskjeneset; vegbom til Nedre Hauskjeneset.

 

Nordre Vignes (9)

- på Nordre Vignes. Frå kryss med Kvitevikvegen til tunet på Nordre Vignes.

 

Nyvollvegen (26)

- på Steinnes. Frå kryss med Kyrkjeskarvegen til parsellhytter opp mot Kyrkjeskaret.

 

Nærlandsvågen (9)

- på Nærland. Småvegar frå Finnøyvegen til eldre hytter langs Nærlandsvågen.

 

Nådedalen (2)

- på Nådå og Hauskje. Frå kryss med Finnøyvegen gjennom Nådedalen til kryss med Haråsvegen/Hauskjevegen.

 

Nådesundvegen (17)

- på Nådå.Frå Lauvsnesvegen til Finnøy Fjordsenter ut mot Nådesundet.

 

Reilstadvegen (39)

- på Reilstad, frå kryss med fv. 519 Finnøyvegen ved Tantehaugen, forbi Betania til t-kryss med Badevikvegen i Reilstadsvingen, nedover (austover) til Reilstad kai.

 

Rygjabøvegen (23)

- på Haga. Bakke frå gamle Judaberg kai opp til gamle Rygjabø. Også kjent som Lensmannsbakken eller Hagabakken.

 

Skreddarstuva (31)

- på Kvame, Prestegarden og Hesby. Fv. 601, frå rundkøyringa på Kvame (Finnøyvegen) over Leikvoll og Finnøy prestegard til Hesbykrysset (Steinnesvåg/Hesbyvegen).

 

Spannevegen (5)

- frå kryss med Lauvsnesvegen opp til Spanne.

 

Steinnesvåg (23)

- fv. 602, frå kryss med Kyrkjeskarvegen/Kvitevikvegen på Steinnes, forbi Emmaus og Hesby skule til Hesbykrysset (Hesbyvegen/Skreddarstuva). Vegstubben til Steinnesvåg kai er sideveg med partalsnummer.

 

Storehamn (43)

- på Hesby. Frå kryss med Steinnesvåg sør for Emmaus, byggjefelt mot sjøen.

 

Tantestien (10)

- på Reilstad. Frå kryss med Reistadvegen på Tantehaugen og ned til fjorden nord for Reilstad kai, men sør for Nærlandsvågen. Adressene blir innførte 27. oktober.

 

Veslelia (16)

- Byggjefelt under utbygging sørvest for rundkøyringa på Nådå/Kvame.

 

Vikekleiva (23)

- i Vika og på Få. Byggjefelt i øverste delen av (Vike)Kleiva, og vegen til Utsyn. 

 

Øvre Hauskjeneset (17)

- på Hauskje. Veg rett austover frå Finnøy fleirbrukshall, i nordkanten av området Nesagjerdet, ut mot fjorden.

 

Øvre Landa (7)

-på Øvre Landa. Frå kryss med Haråsvegen på Nordbø, til Øvre Landa.

 

Fem hytter på dei veglause småøyane Nådøya, Langøya, Skogholmen og Espeholmen har vegadresser tilknytt parsellen Finnøyfjorden.

Ei namnesak som påverka skrivemåten for Hauskjevegen, Nedre Hauskjeneset og Øvre Hauskjeneset er avslutta etter vedtak i Kartverket februar 2017. Fylkeskartsjefen har vedteke at skrivemåten med j skal brukast.

Publisert av Jonas Jørstad. Sist endra 21.04.2017
 
Login for redigering