Siste nytt

Aktuelle tema

  • Åkerrikse, ein kritisk truga art ..
    Dersom du observerer åkerrikse, er det svært viktig at du melder frå uavhengig av åkerriksa er på eigedomen din eller på...
  • Manntal
    Manntal til offentleg ettersyn Manntalet vert lagt til offentleg ettersyn i servicetorget på rådhuset frå 12.05.2016. For...
  • Valkort/legitimasjon
    Valkort vert ikkje utsendt til dette valet. Hugs å ta med legitimasjon med bilete når du skal røyste! Gode eksempel på...

Høyringar

Login for redigering