Siste nytt

  • Klipp hekkar og buskar ved veg og..
    Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i di gate eller din veg! Klipp hekkar og buskar ved din eigedom, slik at...
  • Norwegian for foreigners
    Finnøy municipality offers a Norwegian course for beginners. The evening course starts on Wednesday 17th of September and...
  • Norsk for framandspråklege
    Finnøy kommune tilbyr nybegynnarkurs i norsk for vaksne. Kveldskurs startar onsdag 17.september og held fram kvar onsdag...

Aktuelle tema

Høyringar

padlock