Siste nytt

  • 15.okt: Vegadresser på søre Finnøy
    Om lag hundre hus på søre og sørvestre Finnøy får i dag nye offisielle adresser. (Vegadresser og husnummer.) Dette gjeld...
  • Offentleg ettersyn - planprogram
    Planprogrammet for Finnøy kommune med endringar frå kommunestyre 01.10.2014 er nå ute til offentleg ettersyn. Du kan sjå...
  • Meldeplikt ved jakt
    Meldeplikt ved bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskott hjortevilt og bruk av motorbåt til å hente skadeskott sjøfugl...

Aktuelle tema

Høyringar

padlock