Siste nytt

Aktuelle tema

  • Bustadsosial handlingsplan
    Finnøy kommunestyre vedtok 17. juni 2015 den bustadsosiale handlingsplanen for perioden 2015-2020. Trykk her for å lesa...
  • Ny kommuneplan
    Samfunnsdelen av kommuneplan for Finnøy er vedteken i kommunestyret 1. oktober 2015. Planen kan lesast eller skrivast ut...
  • Rusmiddel og alkohol - vedtekne p..
    Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Finnøy er vedteken i formannskapet 26. aug. 2015, sak FSK-078/15, og gjeld til 2017...

Høyringar

Login for redigering