Siste nytt

 • Vegadresser på Finnøy
  Frå 3. november og 10. november blir det innført ca. 200 nye vegadresser med husnummer på Finnøy. 112 hus på søre Finnøy...
 • Offentleg ettersyn - planprogram
  Planprogrammet for Finnøy kommune med endringar frå kommunestyre 01.10.2014 er nå ute til offentleg ettersyn. Du kan sjå...
 • Meldeplikt ved jakt
  Meldeplikt ved bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskott hjortevilt og bruk av motorbåt til å hente skadeskott sjøfugl...

Aktuelle tema

 • Vegadresser på Finnøy
  Frå 3. november og 10. november blir det innført ca. 200 nye vegadresser med husnummer på Finnøy. 112 hus på søre Finnøy...
 • Meldeplikt ved jakt
  Meldeplikt ved bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskott hjortevilt og bruk av motorbåt til å hente skadeskott sjøfugl...
 • SMIL-midlar - det er midlar igjen..
  SMIL-midlar (Spesielle miljøtiltak i landbruket) - det er midlar igjen Ny søknadsfrist 1. oktober Det kan søkjast om...

Høyringar

padlock