Siste nytt

Aktuelle tema

  • Nytt frå formannskapet
    Tilskot til kultur Behandlinga av tre søknader om økonomisk tilskot til kulturformål synte ulike politiske vurderingar i...
  • Informasjon om lotteri- og stifte..
    Les meir om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjonar på nettsidene www.momskompensasjon.no. Her...
  • Folkehelsa
    Folkehelseplanen skal vera eit viktig grunnlagsdokument for samfunnsdelen i kommuneplanen, som er under arbeid...

Høyringar

padlock