Siste nytt

Aktuelle tema

  • SMIL-midlar (Spesielle miljøtilta..
    Det er framleis midlar att for i år. Ny søknadsfrist 1. oktober Det kan søkjast om turstiar, skjøtselstiltak...
  • Taxi med løyvefritak
    Innanfor Finnøy kommune er det opna for at ein, ved å registrera seg hjå Rogaland fylkeskommune og få køyresetel, lovleg...
  • Nytt legevaktnummer
    Legevakta har nå fått same telefonnummer i heile landet: Det sekssifra nummeret 116117 (hundreogseksten-hundreogsytten)...

Høyringar

Login for redigering